Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Styrel - Styrning av el till prioriterade användare vid elbrist

Styrel - Styrning av el till prioriterade användare vid elbrist

Publicerad den 23 maj 2011 Övergripande information

Styrel är ett system som innebär att man på lokal och regional nivå prioriterar samhällsviktiga funktioner så att de så långt som möjligt får el även vid en elbristsituation. Från och med 1 januari 2012 ska systemet vara infört i hela landet.

Vid långa kalla vintrar, långvarig torka eller stopp i kärnkraftsproduktionen kan det bli elbrist. Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället.

Styrel är ett modernt system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är viktiga för samhället får el även i en elbristsituation. Regeringen har fattat beslut om att systemet ska införas under år 2011 och vara i drift den 1 januari 2012.

Styrel innebär att kommunerna själva prioriterar vilka verksamheter som har störst behov av el vid elbrist. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att sätta igång och leda arbetet med att införa Styrel i Kalmar län. Länsstyrelsen har också ett samordningsuppdrag där det ingår att sammanställa alla underlag från kommunerna och andra myndigheter inom länet.

Kommunerna beslutar själva, på politisk nivå, vilka verksamheter som de vill prioritera. Underlagen ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 september 2011. För att underlätta kommunernas arbete finns ett inriktningsdokument med åtta prioriteringsnivåer som energimyndigheten tagit fram.

Sidan uppdaterad den 23 maj 2011

Kontakt