Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Stämning om skadestånd vid tilldelning av kommunikationsoperatörstjänst
Vimmerby stad snöklädda vägar

Stämning om skadestånd vid tilldelning av kommunikationsoperatörstjänst

Publicerad den 26 januari 2016 Övergripande information

Vimmerby Industrifastigheter AB har tagit emot en stämningsansökan om skadestånd. Motparten anger i sin ansökan om stämning att principerna om insyn, ickediskriminering och likabehandling inte har efterlevts.

I september 2014 skrev Vimmerby industrifastigheter AB , VIFAB, avtal med kommunikationsoperatören Zitius om att leverera tjänster i delar av kommunens fibernät. Avtalet tecknades som en tjänstekoncession. Ett företag i Östergötland begärde överprövning av avtalet hos förvaltningsrätten i Linköping som fastslog att avtalet mellan VIFAB och Zitius är en tjänstekoncession som inte kunde prövas av förvaltningsrätten. Begäran om överprövning avvisades därför av förvaltningsrätten.

Den 22 januari 2016 inkom en stämningsansökan till VIFAB. I stämningsansökan gör företaget gällande att VIFAB inte har agerat korrekt vid tilldelningen av kommunikationsoperatörstjänsten. Företaget hänvisar till brister i insyn, ickediskriminering och likabehandling.

– En rättslig prövning kommer att visa om vi hanterat tilldelningen av tjänsten korrekt. Under tiden den pågår kommer vi inte att kommentera ärendet, säger Helen Nilsson, kommunalråd och ordförande i VIFAB.

Stämningsansökan diariefördes hos Vimmerby kommun den 22 januari och kommunen har därefter 21 dagar på sig att skicka in svar till Kalmar tingsrätt.

Sidan uppdaterad den 26 januari 2016

Kontakt


  • Kommunalråd/kommunstyrelsens vice ordförande
    Direkt: 0492-76 90 86

Fakta om tjänstekoncession:

Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten. Ersättningen för en tjänstekoncession kan bestå av exempelvis rätt att ta ut avgifter av de kunder som utnyttjar tjänsterna.