Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden gör två lex Maria-anmälningar

Socialnämnden gör två lex Maria-anmälningar

Publicerad den 17 december 2015 Övergripande information

Socialnämnden gör två lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Båda anmälningarna görs efter att hemsjukvården brustit i sina åtaganden mot två enskilda patienter och att detta har utgjort risk för allvarlig vårdskada. I den ena händelsen blev den enskilde inlagd på sjukhus. I den andra händelsen har inga bestående komplikationer uppmärksammats för den enskilde.

Den ena allvarliga händelsen inträffade i september 2015 inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. En patient som är inskriven i hemsjukvården hade inte fått ett personligt hembesök för bedömning av hälsotillstånd. Avvikelsen uppmärksammades av närstående och den enskilde blev inlagd på sjukhus. Den interna lex Maria-utredningen har avslutats och leder till en lex Maria-anmälan till IVO. Närstående är underrättad om anmälan. För att förhindra att liknande händelser upprepas har verksamheten beslutat att diskussion ska ske om prioriteringsordning och bedömning samt att ansvarig chef har samtalat med den personal som felat.

Den andra allvarliga händelsen inträffade i oktober 2015 inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. En patient som är inskriven i hemsjukvården hade inte fått sin blodförtunnande medicin under sju dagar. Avvikelsen upptäcktes av personal och kontakt togs med tjänstgörande sjuksköterska som omedelbart vidtog nödvändiga åtgärder. Inga bestående komplikationer har uppmärksammats för den enskilde. Den interna lex Maria-utredningen har avslutats och leder till en lex Maria-anmälan till IVO. Berörd patient är underättad om anmälan. För att förhindra att liknande händelser upprepas har verksamheten beslutat att förbättra dokumentationen i form av tydliga signeringslistor och muntligt rapportera förändringar i läkemedelsordinationen samt att ansvarig chef har samtalat med den personal som felat.

– IVO kommer nu ta ställning till om de åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning av de båda händelserna är tillräckliga, säger Monica Örmander, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen.  

Sidan uppdaterad den 17 december 2015

Kontakt

Fakta

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.
Utifrån en anmälan kan sedan IVO vidta de åtgärder som kan behövas för att händelsen inte ska inträffa igen. IVO kan till exempel ställa krav på att en vårdgivare som kommunen förbättrar sina rutiner.