Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden gör två anmälningar
Socialnämnden gör två anmälningar enligt Lex Sarah

Socialnämnden gör två anmälningar

Publicerad den 27 maj 2014 Övergripande information

Två händelser har utretts internt och utredningarna har lett till att socialnämnden i Vimmerby konstaterat missförhållande och därför gör anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah.

– Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg som är tillsynsmyndighet över vår verksamhet, säger Hanna Alsér kvalitetssamordnare vid Socialförvaltningen.

Anmälningsskyldigheten är begränsad till allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. Det är sådana påtagliga risker det är fråga om i de två anmälningar som nämnden nu gör. Den ena händelsen handlar om allvarliga brister i bemötande från medarbetare där även arbetsrättsliga åtgärder vidtagits.

– Vi ser mycket allvarligt på de brister som rapporterats, och för oss är det oerhört viktigt att våra brukare känner sig trygga med den personal som är anställd, säger Karin Holmgren, verksamhetschef för äldreomsorgen. Ansvarig enhetschef svarar nu för den fortsatta hanteringen kring medarbetaren.

Den andra händelsen handlar om interna brister i rutiner för posthantering som medfört att ett läkarintyg enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) inte hanterats på det sätt som ska ske. Här kommer tydligare rutiner för hur inkomna läkarintyg enligt LVM ska hanteras arbetas fram. Händelsen kommer också att rapporteras som en avvikelse gentemot landstinget.

Sidan uppdaterad den 27 maj 2014

Kontakt