Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden gör lex Sarah-anmälan

Socialnämnden gör lex Sarah-anmälan

Publicerad den 10 februari 2015 Övergripande information

Socialnämnden gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs efter att en medarbetare brustit i sina åtaganden gentemot de boende och detta har utgjort risk för allvarligt missförhållande. Personen arbetar inte längre kvar inom socialförvaltningen.  

– I december 2014 inträffade en allvarlig händelse på en av våra gruppbostäder. En medarbetare misstänks ha brustit i sina åtaganden gentemot de boende. Socialförvaltningen har informerat om händelsen i ett pressmeddelande från 2014-12-22. Den interna lex Sarah-utredningen har avslutats och leder till en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), säger Hanna Alsér kvalitetssamordnare inom socialförvaltningen. 

Det var i samband med att en hantverkare besökte en gruppbostad morgonen den 9 december som det inte gick att få kontakt med personalen trots påringningar på ytterdörrarna. Eftersom personalen inte öppnade fick en brukare istället öppna dörren och släppa in hantverkaren. På den aktuella gruppbostaden finns personal dygnet runt som ska tillgodose de boendes behov av hjälp och stöd. I utredningen framkommer uppgifter om att det hittats alkoholhaltig dryck, i den frågan står ord mot ord. Den medarbetare som brustit i sitt yrkesutövande är inte längre aktuell för arbete inom socialförvaltningen.

Företrädarna till de boende på gruppbostaden har fått information under utredningens gång.

Sidan uppdaterad den 10 februari 2015

Hanna Alser