Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden gör en lex Maria-anmälan
Vy över Vimmerby stad

Socialnämnden gör en lex Maria-anmälan

Publicerad den 20 november 2015 Övergripande information

Socialnämnden gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs efter att hemsjukvården brustit i sina åtaganden mot en patient och detta har utgjort en risk för allvarlig vårdskada. Inga bestående komplikationer har uppmärksammats för den enskilde.

I februari 2015 inträffade en allvarlig händelse inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. En patient som är inskriven i hemsjukvården hade inte fått sin blodförtunnande medicin under sex dagar.  Avvikelsen upptäcktes av personal och kontakt togs med tjänstgörande sjuksköterska som omedelbart vidtog nödvändiga åtgärder. Den interna lex Maria-utredningen har avslutats och leder till en lex Maria-anmälan till IVO. Berörd patient är underrättad om anmälan.

– För att förhindra att liknande händelser upprepas har verksamheten beslutat att följa upp de delegeringar som sjuksköterska ger till personal och att ansvarig chef har samtal med den personal som felat.  IVO kommer nu ta ställning till om de åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning av händelsen är tillräckliga, säger Monica Örmander, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen. 

Sidan uppdaterad den 20 november 2015

Kontakt

Fakta om lex Maria

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.
Utifrån en anmälan kan sedan IVO vidta de åtgärder som kan behövas för att händelsen inte ska inträffa igen. IVO kan till exempel ställa krav på att en vårdgivare som kommunen förbättrar sina rutiner.
Kommunen är utifrån Lex Maria skyldig att använda och sprida erfarenheter från negativa händelser och allvarliga tillbud i hälso- och sjukvården. Erfarenheterna är viktiga i det riskförebyggande arbetet, både i den verksamhet där händelsen inträffat och i andra verksamheter i hela landet.