Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden anmäler två händelser
Vimmerby anmäler två händelser till inspektionen för vård och omsorg

Socialnämnden anmäler två händelser

Publicerad den 28 januari 2014 Övergripande information

 Vimmerby kommun anmäler två händelser enligt Lex Maria och Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sedan nämnden konstaterat misshållande och vårdskada.

– Vi ser allvarligt på båda inträffade händelserna och tillsammans med berörda chefer har vi tagit fram åtgärder för att detta inte ska hända igen, säger Hanna Alsér, kvalitetssamordnare inom Socialförvaltningen.

Socialnämnden i Vimmerby kommun, har utrett två händelser inom äldreomsorgen och anmäler nu dessa enligt Lex Maria och Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det handlar om två separata händelser där nämnden efter interna utredningar konstaterat misshållande och vårdskada.

I händelserna har nämnden identifierat brister som rör avsaknad av dokumentation avseende skyddsåtgärder (sänggrindar), bristande dialog/kommunikation mellan olika yrkeskategorier samt avsaknad av rutiner för anhörigkontakt.

Nämnden fick kännedom om den ena händelsen genom klagomål från anhöriga och den andra genom Lex Sarah rapport från enhetschefen.

 Händelserna anmäls nu vidare enligt Lex Maria och Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Berörda anhöriga är underrättade om anmälningarna.

– Tillsammans med berörda chefer har vi tagit fram åtgärder för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen. Det handlar om att tydliggöra vikten av korrekt och tillräcklig dokumentation för våra medarbetare, rutiner för bättre samarbete mellan olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen samt förbättrade rutiner för om och när anhöriga ska kontaktas, säger Hanna Alsér.

Sidan uppdaterad den 28 januari 2014

Kontakt