Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialförvaltningen anmäler händelse
Vimmerby kommun anmäler fall enligt Lex Sarah

Socialförvaltningen anmäler händelse

Publicerad den 6 februari 2014 Övergripande information

Socialförvaltningen anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah sedan klagomål inkommit rörande felaktiga insatser för en enskild person.

– På grund av platsbrist på demensboende har tillfälliga insatser gjorts som inte bedömts vara tillräckligt bra för personen och dess anhöriga. Vi fick kännedom om händelsen efter att klagomål kommit in, säger kvalitetssamordnare Hanna Alsér.

Personen som drabbats hade behov av plats i vård- och omsorgsboende och beslut var taget av Socialförvaltningen men på grund av platsbrist kunde beslutet inte verkställas direkt. I avvaktan på plats fick personen annan hjälp, en lösning som inte var tillräckligt bra.

Händelsen blev känd efter att klagomål inkommit från anhöriga. Socialförvaltningen anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah, anmälan gjordes den 5 februari 2014. Anhöriga är underrättade.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2014

Kontakt