Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Resultat Öppna jämförelser äldreomsorg

Resultat Öppna jämförelser äldreomsorg

Publicerad den 30 januari 2015 Övergripande information

I årets omgång av Öppna jämförelser äldreomsorg får kommunen skiftande resultat.  I jämförelse med andra kommuner ligger flera delar av resultatet för särskilt boende på fortsatt bra nivå även om vissa delar har sjunkit sedan förra året. Områden där resultatet förbättrats är att ökad hänsyn tas till äldres åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Måltidsmiljön inom särskilt boende har också förbättrats. För hemtjänsten ses försämringar som nu behöver analyseras.

För femte året presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De uppgifter som lyfts fram är möjliga för kommunerna och landstingen att påverka och ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre. En första analys gjordes av Socialförvaltningens ledningsgrupp när resultatet publicerats under onsdagen. 

– De olika uppgifterna i Öppna jämförelser äldreomsorg utgör ett viktigt underlag för framtida prioriteringar och satsningar, menar Karin Holmgren, verksamhetschef för äldreomsorgen och fortsätter – jag är överlag mer nöjd med resultatet för särskilt boende, medan resultatet för hemtjänsten bekymrar mig. Efter den första analys som gjorts kommer nu resultatet att analyseras djupare. Förvaltningen kommer också välja ut de områden som vi kommer arbeta särskilt aktivt med att förbättra.

Hanna Alsér, kvalitetssamordnare vid socialförvaltningen beskriver uppbyggnaden av Öppna jämförelser – Uppgifterna hämtas från olika datakällor där kommunerna själva levererar uppgifter samt olika kvalitetsregister. Bemötande och trygghet, som anses vara viktiga delar för en god kvalitet för äldre, är två områden där kommunen i år får sämre resultat. Uppgifterna hämtas från brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Från 2014-års omgång av brukarundersökningen fick vi mycket goda resultat för exempelvis bemötande. I Öppna jämförelser ser resultatet sämre ut och här är det viktigt att vid analysen vara medveten om att man valt att redovisa uppgifterna på ett annat sätt. Syftet är att stimulera kommunerna till verksamhetsutveckling. När det gäller exempelvis trygghet redovisar Öppna jämförelser enbart de som svarat ”mycket tryggt” och inte de som svarat ”ganska tryggt”. Annars hade resultatet legat på över 90 % positiva svar vilket inte lämnat mycket över till verksamhetsutveckling. Avslutningsvis säger Hanna Alsér – Vi kommer parallellt med analysen arbeta med att ytterligare kvalitetssäkra de uppgifter som vi själva lämnar ifrån oss för att säkerställa att de uppgifter som publiceras i olika sammanhang är korrekta och tillförlitliga.

Sidan uppdaterad den 30 januari 2015