Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Resultat av medborgarundersökningen 2016
Vy över vimmerby stad

Resultat av medborgarundersökningen 2016

Publicerad den 13 december 2016 Övergripande information

Under hösten har 1200 Vimmerbybor fått chansen att tycka till om kommunen. Totalt svarade 48 procent på undersökningen.

– Vi använder oss av undersökningen i vårt förbättringsarbete och resultatet ger oss en indikation på vilka områden vi ska prioritera, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson.

Under hösten genomförde Vimmerby kommun en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. 1200 slumpmässigt utvalda Vimmerbybor i åldern 18-84 hade möjlighet att tycka till om kommunen. Svarsandelen för Vimmerby kommun blev 48 procent att jämföra med undersökningen som gjordes 2013 då svarsandelen var 55 procent. Totalt deltar 136 kommuner i undersökningen. Undersökningen är en attitydundersökning och är tänkt som ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Kommunen har också direkta brukarundersökningar där medborgare som kommer i kontakt med en verksamhet mer regelbundet deltar.

– I våra mer riktade undersökningar kan vi bland annat se att våra äldre är nöjda med hemtjänsten och att våra elever är bland de tryggaste i landet. Sedan är det inte bra att attitydundersökningen från övriga kommunmedborgare inte riktigt går hand i hand med det resultatet, säger Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen består av tre delar med varsitt helhetsbetyget. Det slutgiltiga resultatet redovisas som ett index mellan 0 till 100 där 40 klassar som ”inte godkänt”, gränsen för ”nöjd” är 55 medan 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?

Det sammanfattande resultatet för betygsindexet Nöjd-Region-Index för hur medborgarna bedömer Vimmerby kommun som en plats att bo och leva på blev 48, vilket är samma resultat som 2013.

Betyget för arbetsmöjligheter ökar något, vilket överensstämmer med den samlade statistiken från Arbetsförmedlingen.

– Vimmerby kommun är en av de kommuner i länet som har lägst arbetslöshet och vi ligger långt under rikssnittet, säger Helen Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Av de knappt 600 personer som svarat på undersökningen kan endast 25 % starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 35 % starkt vill avråda från det.

– Det är en väldigt tråkig siffra och det är ledsamt att det bor människor i vår kommun som inte trivs.  Eftersom vi också har en så låg arbetslöshet och ett mycket rikt och utvecklande näringsliv är vi i behov av en arbetskraftsinflyttning som kan bidra till vårt samhälle. Vimmerby har ett mycket bättre läge än många andra kommuner i samma storlek men ibland kan man bli lite hemmablind, säger Tomas Peterson.

Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?

Vimmerby kommuns samlade resultat för betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index blev 43, vilket är en liten försämring från 2013 då resultatet var 44.

Attitydundersökningen visar att kommunens medborgare är mindre nöjda med idrotts- och motionsanläggningarna nu än 2013.

– Under året har vi satsat extra på våra idrotts- och motionsanläggningar som Ceos, Frödinge och Södra Vi. Därför är det såklart inte så roligt att vi får ett sämre resultat än 2013 på den frågan, säger Helen Nilsson.

Även förskolan, grundskolan och gymnasieskolan får sämre betyg.

– Inom skolans verksamheter har vi egna undersökningar där de som kommer i kontakt med förskolan och skolan i vardagen får tycka till och i dem får vi ett mycket bra betyg. Men vi tror att skoldebatten i våras kan ha påverkat en del, säger Tomas Peterson.

Räddningstjänsten och Vatten och Avlopp är de områden där kommunen ökar medan gång- och cykelvägar, gator och vägar samt kommunens miljöarbete varken förbättrats eller förändrats enligt undersökningen.

Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

Det sammanfattande resultatet för betygsindexet Nöjd-Region-Index blev 29. Här är det främst förbättringar för frågeområdena förtroende och påverkan som kan höja helhetsbetyget.

– 2016 var ett turbulent år och skolfrågan påverkade förtroendet ute hos medborgarna. Samtidigt höll vi en folkomröstning och därför är jag förvånad över att påverkan ligger så lågt. Större möjlighet att påverka finns inte, säger Tomas Peterson.

Medborgarundersökningen är ett viktigt planeringsunderlag för politiker och tjänstemän. Årets undersökning har besvarats av knappt 600 personer.

– Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla medborgare som har deltagit i undersökningen. Undersökningen är ett sätt att påverka, säger Helen Nilsson.

Sidan uppdaterad den 13 december 2016

Kontakt