Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Konferens om barnens rättigheter
Vy över Vimmerby stad

Konferens om barnens rättigheter

Publicerad den 5 oktober 2015 Övergripande information

Den 22 oktober arrangerar Vimmerby kommun tillsammans med Rädda barnen i Vimmerby, en konferens för att stärka barnets rättigheter.

– Vi vill ge en grund för att praktiskt arbeta utifrån barnkonventionens artiklar, säger Anders Degerman, enhetschef för folkhälsa och ungdomsverksamhet i Vimmerby kommun.

I barnkonventionens artikel 12 står det att ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.

För att ge politiker och anställda inom offentlig sektor i Kalmar län möjlighet att tillämpa barnkonventionen praktiskt i sitt arbete arrangerar Vimmerby kommun en konferens om artikel 12.

– Vi har bjudit in föreläsare från olika områden. Vi får exempel från trafikverket om hur barn kan medverka i samhällsplaneringen, säger Anders Degerman.

Tanken med konferensen är att ge många goda exempel och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Innan kommunalråd Helen Nilsson avslutar dagen kommer dagens föreläsare att ha en paneldiskussion om artikel 12 i praktiken. Konferensen hålls på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

– Astrid Lindgren föregrep Barnkonventionen med ungefär 50 år genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde barnens talan. Hennes koppling till Vimmerby gör kommunen unik i barnrättsfrågor och innebär att vårt arbete med barnkonventionen blir extra viktigt, säger Anders.

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2015

Kontakt

Fakta

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den är en omskrivning av deklarationen om de mänskliga rättigheterna anpassad till barns och ungdomars verklighet. Sverige godkände barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Den 14 december 2009 beslutade kommunfullmäktige i Vimmerby kommun om en ny barnkonventionspolicy.