Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Pressmeddelande från socialdemokraterna och moderaterna angående förslag till minskade kostnader för Vimmerby kommun
Vy över Vimmerby stad

Pressmeddelande från socialdemokraterna och moderaterna angående förslag till minskade kostnader för Vimmerby kommun

Publicerad den 31 mars 2015 Övergripande information

Vimmerby kommun har för stora kostnader i förhållande till sina intäkter. Det innebär att den politiska majoriteten föreslår åtgärder för att sänka kommunens kostnader med 21 miljoner kronor och med ytterligare ökad effekt 2017 och 2018 samt en skattehöjning med 30 öre.

Hösten 2014 tog Vimmerby kommun hjälp av Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att genomlysa ekonomin. SKL jämförde Vimmerby kommun med samtliga kommuner i Sverige samt med kommuner som strukturellt ser ut ungefär som Vimmerby. Den politiska majoriteten har tagit till sig rådet från SKL att sänka kostnaderna med minst 30 miljoner kronor.

– Det gav oss en bra måttstock på var våra kostnader sticker ut. Det viktigaste är att vi ser över hur vi använder pengarna och att vi hushåller med dem på ett ansvarsfullt sätt, säger Helen Nilsson (S).

I januari påbörjades arbetet med att ta fram en plan för att minska kommunens kostnader med möjlig effekt redan 2015. Syftet är att vara tidigt ute för att anpassa verksamheterna inför rambudget 2016.

– Vi gör detta arbete för att det är absolut nödvändigt och alla verksamheter har varit uppe för diskussion. Inget har varit heligt, säger Micael Glennfalk (M) och fortsätter:

– Dessutom föreslår vi att samtliga investeringsbeslut som tagits fram till dags dato och som inte är färdigställda, upphävs. Nya investeringsbeslut för 2015 och 2016 föreslås omfatta investeringar som pågår, max 15 miljoner kronor per år.

Totalt föreslås nämnderna minska sina kostnader med 21 miljoner kronor för 2016 och med ytterligare ökad effekt 2017 och 2018.

  • Kultur- och fritidsnämnden, 2 miljoner kronor
  • Barn- och utbildningsnämnden, 8 miljoner kronor
  • Socialnämnden, 6 miljoner kronor
  • Miljö- och byggnadsnämnden, 500 000 kronor vardera för Vimmerby respektive Hultsfred
  • Kommunstyrelsen, 4,7 miljoner kronor

Eftersom det inte är tillräckligt föreslår vi en höjning av den kommunala skatten med 30 öre.

En av de större åtgärderna i förslaget är en förändrad skolstruktur. Vi bildar nya skolenheter och det innebär att skolorna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna stängs från och med höstterminen 2016.

– För att detta ska bli så bra som möjligt för varje enskild elev kommer förändringen att ske i nära dialog med berörda elever och föräldrar, säger Helen Nilsson.

Kommunen har sjuk- och vikariekostnader på 32 miljoner kronor.

– Vi satsar därför 1,2 miljoner kronor för att kartlägga orsaker och göra insatser där det behövs. Vi avsätter också 600 000 kronor per år totalt i friskvårdsbidrag till kommunens medarbetare, säger Micael Glennfalk.

Dessa åtgärder är nödvändiga och ger oss en utmaning de tre kommande åren.

Förslaget som nu läggs fram kommer att beredas i respektive nämnd för att sedan tas upp i kommunfullmäktige.

För den politiska majoriteten i Vimmerby kommun

Helen Nilsson (S)                                      Micael Glennfalk (M)

Sidan uppdaterad den 31 mars 2015

Kontakt