Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Pressmeddelande angående försäljningen av Eken
Fastigheten Eken 10 i Vimmerby

Pressmeddelande angående försäljningen av Eken

Publicerad den 13 september 2016 Övergripande information

Under den senaste månaden har Vimmerby kommuns försäljning av fastigheten Eken 10 diskuterats i media. Vimmerby kommun valde att inte godkänna det högre budet som inkom eftersom kommunen då varit tvungen att ändra detaljplanen.

– Jag tycker att kommunen gjorde rätt som sålde och vi gjorde det bästa som stod till buds vid det tillfället, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

Under hösten 2012 såldes fastigheterna Eken 10 (Ekens servicehus) och del av Sjundekvill 1:107 (Båtbyggarskolan). Fastigheterna såldes efter budgivning via mäklare. Vimmerby kommuns direktiv till mäklaren var att gällande detaljplan som angav vård och omsorg skulle gälla för kommande verksamhet. En budgivare kom in med ett högre bud än det som Vimmerby kommun slutligen sålde fastigheterna för, men det var under förutsättning att kommunen beviljade förändringen av detaljplanen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid två tillfällen innan de slutgiltiga avtalen godkändes av kommunfullmäktige.

– Jag tycker att kommunen gjorde rätt som sålde fastigheterna och vi gjorde det bästa som stod till buds vid det tillfället. En ändring av detaljplanen var aldrig aktuell, det hade vi klargjort redan innan budgivningen, säger Tomas Peterson.

Sidan uppdaterad den 13 september 2016

Kontakt