Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Pressinformation från Socialdemokraterna och moderaterna

Pressinformation från socialdemokraterna och moderaterna

Publicerad den 12 oktober 2014 Övergripande information

Socialdemokraterna och moderaterna i Vimmerby kommun har beslutat att samverka under den närmaste mandatperioden och utgöra majoriteten i kommunfullmäktige. Inga samtal om samverkan förs nu med några andra partier.

De ledande posterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är klara, där socialdemokraterna besitter ordförandeposten i kommunfullmäktige.

Kommunen får två kommunalråd, en från varje parti. I kommunstyrelsens leder det moderata kommunalrådet sammanträdet såsom ordförande. Kommunstyrelsens beredning kommer att ledas av det socialdemokratiska kommunalrådet. Kommunalråden kommer mellan sig att dela olika ansvarsområden.

Partierna ser möjligheter i den nya organisationen i kommunstyrelsen.

Kommunens kostnader för politiken kommer inte att öka då man avser göra en del mindre förändringar.

 Förhandlingar rörande detaljer i samverkansprocessen etc. kommer att fortsätta mellan oss och beräknas vara klara i god tid före valen till olika nämnder och styrelser i kommunfullmäktige. Närmast börjar nu de båda partiernas valberedningar att arbeta.

Man ska också arbeta fram ett gemensamt handlingsprogram för mandatperioden.

Vimmerby 2014-10-11

För socialdemokraterna     för moderaterna

Helen Nilsson                      Michael Glennfalk

Lennart Nygren                    Leif Carlsson

Camilla Stridh                      Marie Nicholson

Sidan uppdaterad den 12 oktober 2014

Kontakt


  • Kommunalråd/kommunstyrelsens vice ordförande
    Direkt: 0492-76 90 86