Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Personalchefen skriver om arbetsmiljön för tjänstemännen i Vimmerby kommun

Personalchefen skriver om arbetsmiljön för tjänstemännen i Vimmerby kommun

Publicerad den 23 februari 2016 Övergripande information

Idag, tisdagen den 23 februari, har personalchef Monica Bergh skickat nedan brev till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Vimmerby kommun.

– Jag har valt att skriva ett brev till våra politiker för att påminna dem om att det är människor som finns bakom de diskussioner som förs offentligt. Jag vill inte peka ut någon utan allmänt bara belysa den oro som jag får till mig från medarbetare i kommunens olika förvaltningar, säger Monica Bergh.

Arbetsmiljön för tjänstemännen i Vimmerby kommun.

Senaste året har präglats av den ekonomiska situationen i kommunen och tjänstemännen har haft en mycket ansträngd situation med att ta fram förslag och att göra kostnadsberäkningar, samt förklara och försvara förslagen. Chefer och tjänstemän har tillsammans med politiker hängts ut i press, bloggar och sociala medier. Många anställda ute i verksamheterna som berörs har mått dåligt och mår dåligt av att inte få klara besked om vad som kommer att hända.

Vi pratar om att vi har många pensionsavgångar de närmaste åren och att vi ska återbesätta tjänster när någon slutar eller går i pension. Vi är överens om att vi måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna klara vår kompetensförsörjning. Vi behöver ha en bra arbetsmiljö med kompetenta och nöjda medarbetare och chefer som vill jobba hos oss för att de är nöjda och trivs. Vad är det då som gör oss nöjda på våra arbetsplatser? Tydliga mål, bra lön, uppskattning, påverkansmöjlighet och utvecklingsmöjligheter. En bra arbetsmiljö är det där vi inte blir skadade varken fysiskt eller psykiskt och där vi har en bra organisation. Vi behöver kompetenta ledare som kan utveckla verksamheterna och medarbetarna och som kan skapa tillit i organisationen.

För att klara de utmaningar vi är i och de som kommer måste vi hålla ihop och hjälpas åt och stötta varandra.

När vi ständigt utsätts för anklagelser, ifrågasättande och ibland t o m förlöjligande blir vi ledsna, arga, aggressiva, eller om det går för långt, helt uppgivna.

Pressen har i uppgift att granska offentliga arbetsgivare och det är bra. Det som tillkommit är allmänhetens möjlighet att utan att vara källkritisk och ibland utan att ens veta fakta rakt ut kan vädra sitt missnöje i de kommentarsfält som finns.

Numera har vi sociala medier som bloggar och facebook m m att lägga till och där alla i princip kan lägga in vad de vill och tycka till om vad som helst.

Jag behöver nog inte påpeka vilka signaler vi sänder ut till eventuella kandidater från Vimmerby kommun. Eller?

Den 1 mars träder den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) gällande organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Jag vill med denna skrivning påminna om det utökade ansvaret som detta innebär och där nämnder och fullmäktige tydligt bär ett stort ansvar för alla anställda.

Den ställer tydliga krav på arbetsgivaren att undersöka arbetsmiljö vad gäller arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden och att utifrån denna kunskap se att arbetsbelastningen inte blir ohälsosam. Detta görs genom att se till att det finns tid för återhämtning och att tydligt prioritera arbetsuppgifter.

Den innehåller också krav på en social arbetsmiljö som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Ett tydligt ställningstagande mot kränkande särbehandling mot en eller flera arbetstagare(grupper). D v s handlingar som riktas mot dessa på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa.

Jag vill betona att detta inte på något sätt är ett försök att lägga mig i politiken. Jag är och har aldrig varit intresserad av det. Jag skulle bara önska att alla besinnar sig en stund.

För mig har Vimmerby alltid varit ett trivsamt och gemytligt samhälle. Min upplevelse av Vimmerby förstärktes när jag 2010 började mitt arbete här och kom till en arbetsplats med en mycket trivsam atmosfär och i grunden en omtänksam arbetsgivare. Min farhåga nu är att denna bild håller på att förändras utifrån den senaste tidens händelser.

Jag vill uppmana er politiker att ta ert ansvar för arbetsmiljön och därmed för alla duktiga och lojala medarbetare så att de blir kvar hos oss och att de blir goda ambassadörer för Vimmerby kommun.

Monica Bergh
Personalchef

Sidan uppdaterad den 23 februari 2016

Kontakt