Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen den 1 mars

Ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen den 1 mars

Publicerad den 18 januari 2016 Övergripande information

I december 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en ny lednings-organisation för förvaltningen. Förändringen skulle gälla från höstterminen 2016 men förvaltningsledningen väljer nu att verkställa beslutet från och med den 1 mars.

– En av våra områdeschefer slutar sin anställning i slutet på februari och för att undvika en temporär lösning väljer vi att förändra ledningsorganisationen redan nu, säger förvaltningschef Birgitha Sahlin.

Barn- och utbildningsförvaltningen är idag indelat i skolområde ÖST, skolområde VÄST och skolområde ViGyLär. Den nuvarande organisationen är svår att förstå och idag finns olika förhållningssätt mellan områdena. I december beslutade barn- och utbildningsnämnden om en ny ledningsorganisation. Förändringen innebär en tydligare styrning inom organisationen och grundtanken var att den nya ledningsorganisationen skulle träda i kraft hösten 2016. Nu väljer förvaltningsledningen att verkställa beslutet redan i mars.

– Anledningen är att en av våra områdeschefer slutar och då är det bättre att vi påbörjar förändringen nu än att hitta tillfälliga lösningar, säger Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef i Vimmerby kommun.

I praktiken innebär det att förvaltningens fyra förskolechefer får Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef förskola som ny chef. Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef grundskola/särskola blir chef över grundskolans rektorer.

Information:

På Vimmerby kommuns webbsida finns pressbilder på de personer som omnämns i pressmeddelandet.

http://vimmerby.se/press/pressbilder/barn-och-utbildningsforvaltningen/

På Vimmerby kommuns webbsida finns protokollen från barn- och utbildningsnämndens sammanträden:
http://vimmerby.se/kommun-politik/ovriga-namnder/barn-och-ungdomsnamnden/

Sidan uppdaterad den 18 januari 2016