Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Niornas resultat bättre än förväntat
Vy över vimmerby stad

Niornas resultat bättre än förväntat

Publicerad den 25 november 2016 Övergripande information

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin rapport Öppna jämförelser Grundskola 2016. I rankingen, som bygger på resultat från det senaste läsåret, klättrar Vimmerby från plats 220 till plats 157.
– Den främsta anledningen till placeringen är att elevernas resultat är bättre än vad som kan förväntas utifrån det modellberäknade värdet, säger Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Varje år jämför SKL Sveriges kommuners resultat i grundskolan utifrån ett antal faktorer. SKL gör också en sammanvägd rankning av kommunerna utifrån detta. I år har SKL snabbat upp sina rutiner, vilket gör att rankingen som bygger på förra läsårets resultat publiceras redan i november istället för i april.

 I föregående ranking hade endast 69 % av eleverna i årskurs 9 betyg A-E i alla ämnen, vilket bidrog till att Vimmerby hamnade långt ner i rankingen. Motsvarande värde är i år 75 %. Det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram är i stort sett oförändrat, jämfört med föregående läsår.

 De olika resultaten i rankingen jämförs också med ett modellberäknat värde, som utgår från olika bakgrundsfaktorer som har stor betydelse för resultatet i skolarbetet.

– I jämförelsen har Vimmerby uppnått resultat som är flera procentenheter bättre än förväntat, både vad gäller andelen elever med betyg A-E i alla ämnen och andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, säger Bertram Stenlund Fridell. Samtidigt ligger elevernas genomsnittliga meritvärde något lägre än det modellberäknade värdet.

 – Resultatet visar att skolorna är allt bättre på att följa upp och stötta de elever som inte klarar kunskapskraven i de olika ämnena, säger Birgitha Sahlin, förvaltningschef. Samtidigt ser vi att vi behöver stärka arbetet med att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och därigenom nå allt högre betyg.

 I det sammanvägda resultatet ingår andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, elevernas genomsnittliga meritvärde och andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram. Dessa indikatorer jämförs också med ett modellberäknat värde. Det modellberäknade värdet tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, andelen pojkar och andelen nyinvandrade elever.

Sidan uppdaterad den 25 november 2016

Kontakt