Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Mikael Thörn föreläste om våld i nära relationer
Mikael Thörn från regeringskansliet föreläser

Mikael Thörn föreläste om våld i nära relationer

Publicerad den 30 mars 2015 Övergripande information

Mikael Thörn från regeringskansliet höll idag en föreläsning om våld i nära relationer. Inbjudna var politiker i Vimmerby kommun samt chefer och tjänstemän inom socialtjänst, skola och fritid.

– Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa. 35 % av kvinnor i världen har varit utsatta för fysiskt och sexuellt våld under sitt liv, säger Mikael Thörn i sin föreläsning.

Mikael Thörn är huvudsekreterare för Utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Utredningen ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Mikael har tidigare varit projektledare för nationell tillsyn av kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Han har också medverkat i Socialstyrelsens arbete med att ta fram föreskrifter om våld i nära relation och underlag till olika handböcker och vägledningar inom området våld i nära relation.

Mikael poängterade i sin föreläsning att det krävs ökad förståelse för att nå problembilden och att chefer och politiker i organisationen ger stöd. Långsiktigt är de förebyggande arbetet viktigast.

– Det handlar främst om att påverka attityder. Det handlar om att börja tidigt. Redan på förskola, i skolan och i fritidsverksamheten, säger Mikael Thörn.

Den 29 maj 2015 ska ett slutbetänkande lämnas till regeringen om det arbete som gjorts angående Utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Sidan uppdaterad den 30 mars 2015

Kontakt