Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Medborgarundersökning för 2013 klar
Vimmerby kommun genomförde en medborgarundersökning 2013

Medborgarundersökning för 2013 klar

Publicerad den 5 februari 2014 Övergripande information

Vimmerby kommun genomförde hösten 2013 en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). 1 200 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år har haft möjlighet att tycka till i olika frågor om kommunen.

– Nu har vi ett resultat att utgå från i vårt arbete. Tanken är att undersökningen ska återkomma, säger kommunchef Carolina Leijonram.

Vimmerby kommun genomförde hösten 2013 en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på kommunen.

Undersökningen genomfördes mellan den 19 september och den 8 november 2013. 1 200 slumpmässigt utvalda Vimmerbybor i åldrarna 18-84 år fick möjlighet att delta, av dem svarade 55 procent på enkäten. Sammanlagt har 132 kommuner deltagit i undersökningen.

– Resultatet utgör ett viktigt underlag för oss. Tanken är att medborgarundersökningen ska vara återkommande så att vi kan följa upp den, säger kommunchef Carolina Leijonram.

Undersökningen består av tre delar:

  • Kommunen som en plats att leva och bo på (Nöjd-Region-Index)
  • Medborgarnas syn på kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas möjlighet till inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)

Vimmerby kommuns resultat i de tre olika delarna är lägre än genomsnittsresultatet för de 132 kommuner som deltagit i undersökningen under 2013. Som en plats att leva och bo på ger medborgarna Vimmerby 53 i betyg. Genomsnittsresultatet för de kommuner som deltog i undersökningen är 59. Snittbetyget för kommunens verksamheter blev 44 medan genomsnittresultatet för samtliga kommuner som deltog blev 53. Vimmerbyborna ger betyget 31 under möjlighet till inflytande vilket är lägre än snittresultatet för deltagande kommuner som är 39.

– Nu har vi ett resultat att utgå från och arbeta vidare med. Medborgarnöjdheten är något som finns med i våra nämndsplaner, säger Carolina Leijonram.

Sidan uppdaterad den 5 februari 2014

Kontakt