Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Medarbetarundersökningen visar stolta medarbetare
Vy över Vimmerby kommun

Medarbetarundersökningen visar stolta medarbetare

Publicerad den 7 november 2017 Övergripande information

Nästan nio av tio medarbetare är stolta över sitt arbete i Vimmerby kommun. Det visar den medarbetarundersökning som genomfördes under augusti och september 2017. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kommunens medarbetare trivs med sin arbetssituation.

– Jämförelsen mot 2015 års resultat visar förbättring inom flera områden, bland annat stolthet och ledarskap, säger Monica Bergh som är HR-chef i Vimmerby kommun.

Under augusti och september 2017 genomfördes en medarbetarundersökning i Vimmerby kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kommunens medarbetare trivs med sin arbetssituation. Årets resultat jämförs mot resultat från tidigare mätning, som gjordes 2015.

I år har 991 av 1456 personer svarat på undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent. Samma siffra 2015 var 54 procent.

– Medarbetarundersökningen är ett av de verktyg vi använder som stöd i vårt arbete med att vara en bra arbetsgivare. Att flera medarbetare svarar innebär att fler medarbetare är delaktiga i vår utvecklingsprocess, säger Monica Bergh, HR-chef i Vimmerby kommun.

Vimmerby kommun förbättrar sig på flera områden, bland annat inom index Stolthet där resultatet ökat från 3,6 år 2015 till 3,8.

– Nästan nio av tio medarbetare är stolta över sitt arbete och det ska de vara. Vi har fantastiska medarbetare i vår organisation, säger Monica Bergh.

Två av de frågeområdena med högst betyg på en skala 1-5 är Motivation 4,2 (4,1 år 2015) och Ledarskap 4,0 (3,9 år 2015).

– Vi har sedan flera år en medveten satsning på ledarskapet. Vi är givetvis glada att det ger resultat, säger kommunchef Carolina Leijonram.

Fysisk arbetsmiljö och Rutin angående kränkande särbehandling är två av de frågeområdena med lägst betyg.

– Den fysiska arbetsmiljön jobbar vi aktivt med genom skyddsronder och försöker åtgärda det vi kan. Vi håller på att revidera rutinen om kränkande särbehandling och när den är klar får vi prioritera kommunikationen så att den sprids, säger Monica Bergh.

– Vi är glada över att vi förbättrat oss på många punkter och att enkäten synliggjort delar där vi behöver förbättra oss. Det viktigaste med enkäten är att varje chef nu får ett verktyg till förbättring, säger Carolina Leijonram.

Samtliga chefer kommer nu att få medarbetarundersökningen i nedbrutet format på enhetsnivå. Det ger dem möjlighet att arbeta vidare med resultatet. Övergripande kommer Vimmerby kommun att arbeta vidare med resultatet och ta fram prioriteringar i samverkan med de fackliga organisationerna.

Sidan uppdaterad den 7 november 2017

Kontakt

Bild

Bilden får användas av media för redaktionella ändamål som har med Vimmerby kommun att göra. Vid publicering ska fotografens namn anges.

Fotograf: Daniel Nestor