Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Medarbetarenkät

Medarbetarenkät

Publicerad den 21 juni 2011 Övergripande information

Under april månad genomfördes för första gången en medarbetarenkät för kommunens alla anställda. Syftet med enkäten var att ta reda på hur de anställda upplever sitt arbete och vad de anser om Vimmerby kommun som arbetsgivare.

Medarbetarenkäten bestod av 69 frågor som berörde allt ifrån delaktighet, samverkan, arbetsmiljö, jämställdhet, lönepolitik, ledarskap till kompetensutveckling. Medverkan i enkäten var frivillig. Sammanlagt valde 895 anställda att delge sina synpunkter. Resultatet av medarbetarenkäten kommer att användas i det fortsatta arbetet på såväl kommunövergripande nivå som på förvaltningsnivå.

Klicka på länken till höger under "Länkar och dokument" för att ta del av resultatet.

Sidan uppdaterad den 21 juni 2011

Kontakt