Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Majoriteten föreslår extra medel till förskoleverksamheten
Vy över Vimmerby stad

Majoriteten föreslår extra medel till förskoleverksamheten

Publicerad den 27 september 2017 Övergripande information

I går, tisdagen den 26 september, beslutade majoritetsföreträdarna i KSAU och BUN, socialdemokraterna och moderaterna att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta 3,5 miljoner kronor till förskoleverksamheten inom barn- och utbildningsnämnden.

– Våra medarbetare och chefer är det viktigaste vi har när vi ska leverera välfärdstjänster till kommuninvånarna. Det är en självklarhet för oss att även de som arbetar inom förskoleverksamheten ska ha acceptabla arbetsförhållanden och därför har vi tagit det här beslutet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson (S).

Samtidigt beslutade majoritetsföreträdarna att en genomlysning ska göras av hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

– Det ekonomiska läget inför 2018 och framåt är bekymmersamt och vi är därför eniga om att en genomlysning är nödvändig för att lägga grund för hur vi långsiktigt och hållbart ska finansiera kommunens välfärdstjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

De diskussioner som förts mellan tjänstemannaledningen och majoritetsföreträdare för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden visar samstämmigt att en resursförstärkning i dagsläget för 2018 är nödvändigt för att uppnå rimliga arbetsförhållanden inom förskoleverksamheten.

– Vid barn- och utbildningsnämndens möte den 20 september tog vi också beslutet att omfördela vår budget för 2018 så att förskolan får ytterligare 1,5 miljoner kronor än vad tidigare var beslutat, säger Lis-Astrid Andersson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin bedömer att utifrån dessa förbättrade förutsättningar är det åter möjligt att ta tillbaka det arbetsmiljöansvar som tidigare returnerats till barn- och utbildningsnämnden.

Förslaget tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde i november då budgeten för 2018 ska beslutas.

Sidan uppdaterad den 27 september 2017

Kontakt