Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Lex Sarah handlar om kvalitetssäkring
Lex Sarah  handlar om kvalitetssäkring

Lex Sarah handlar om kvalitetssäkring

Publicerad den 9 juni 2014 Övergripande information

Under den senaste veckan har lokalpressen rapporterat om två lex Sarah anmälningar som socialförvaltningen gjort till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Med anledning av uppgifterna som publicerats i media och på sociala medier förtydligar förvaltningen hur bestämmelserna om lex Sarah tillämpas.  

– Syftet med lex Sarah är att utveckla kvaliteten inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är därför viktigt att orsaker söks och åtgärder riktas mot bakomliggande orsaker. Lex Sarah syftar inte till att peka ut en enskild individ, eller att finna en syndabock för missförhållandet. I vissa fall kan det vara så att enskilda medarbetare agerat olämpligt, men det är av yttersta vikt att undvika letandet efter en syndabock, säger Hanna Alsér kvalitetssamordnare vid socialförvaltningen.

– Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att stötta, utbilda och coacha medarbetare så att risker för liknande missförhållanden undanröjs, säger Karin Holmgren verksamhetschef för äldreomsorgen.  

– Det är djupt olyckligt om de uppgifter som publicerats i lokalpress och på sociala medier under senaste veckan har bidragit till att man söker en syndabock för det som rapporterats, säger Karin Holmgren och fortsätter:

– Alla medarbetare som tjänstgör inom socialtjänsten har rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah och vi arbetar ständigt för ett klimat där ingen ska känna obehag inför att rapportera.

Avslutningsvis säger Hanna Alsér:

– Inom förvaltningen ökar antalet lex Sarah rapporter vilket vi ser som som en ökad medvetenhet om rapporteringsskyldigheten bland våra medarbetare. Vi har också utvecklat vårt interna arbete med lex Sarah vilket kan innebära att man kan uppfatta att händelserna ökat. Vi är dock övertygade om att det som tidigare handlade om ett stort mörkertal idag kommer fram i ljuset vilket gör att vi kan arbeta konstruktivt med att nå förbättringar för våra brukare.

Sidan uppdaterad den 9 juni 2014

Kontakt