Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Låga resultat i matematik påverkar grundskolerankning
Vy över Vimmerby stad

Låga resultat i matematik påverkar grundskolerankning

Publicerad den 27 april 2015 Övergripande information

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin rapport Öppna jämförelser Grundskola 2015. Förra året ökade Vimmerby kommun från plats 247 till plats 74. I år kommer Vimmerby kommun på plats 213.

– När vi tittar på siffrorna ser vi att vi den största anledningen till kommunens placering är resultatet i matematik, säger Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Varje år jämför SKL Sveriges kommuners resultat i grundskolan utifrån ett antal faktorer. SKL gör också en sammanvägd rankning av kommunerna utifrån detta.

Den största anledningen till kommunens placering är att endast 87 % av eleverna i åk 9 fick betyg A-E i matematik, vilket påverkar både betygspoängen i matematik, det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten till olika gymnasieprogram.

– Vi vet att resultaten i matematik är låga och kommunen har därför gjort ett antal satsningar inom det ämnet, säger Bertram Stenlund Fridell.

Kommunen har ansökt och fått beviljat bidrag för att delta Skolverkets fortbildningssatsning Matematiklyftet. Fortbildningen fokuserar på att stärka och utveckla matematikundervisningens kvalitet genom kollegialt lärande. All personal som undervisar i matematik i grundskolan kommer från och med höstterminen 2015 att delta i satsningen.

Utöver detta har Vimmerby kommun även bjudit in Per-Olof Bentley, Fil. dr. i ämnesdidaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, som vid ett par tillfällen föreläst för kommunens alla matematiklärare.

I år har SKL gjort en hel del förändringar kring hur resultatet beräknas och skriver i rapporten att ”jämförelser med föregående års sammanvägda resultat ska göras med försiktighet”. Man har i år med betygen i åk 6, men har tagit bort de nationella proven i beräkningen. SKL använder också en ny modell för att beräkna förväntat resultat och låter denna väga tyngre än tidigare i sammanräkningen.

Sidan uppdaterad den 27 april 2015