Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Låg andel elever uppnådde våren 2015 kunskapskraven i alla ämnen – fler elever är behöriga till gymnasiet

Låg andel elever uppnådde våren 2015 kunskapskraven i alla ämnen – fler elever är behöriga till gymnasiet

Publicerad den 25 april 2016 Övergripande information

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin rapport Öppna jämförelser Grundskola 2016. Förra året sjönk Vimmerby kommun från plats 74 till plats 213. I år kommer Vimmerby kommun på plats 227.
– Förra årets låga resultat i matematik har förbättrats avsevärt i årets jämförelse. Anledningen till årets resultat är främst att en större andel elever än föregående år inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen, säger Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Varje år jämför SKL Sveriges kommuners resultat i grundskolan utifrån ett antal faktorer. SKL gör också en sammanvägd rankning av kommunerna utifrån detta.

Den största anledningen till kommunens blygsamma placering är att endast 69 % av eleverna i årskurs 9 fick betyg A-E i alla ämnen, vilket är lägre än föregående år. Det är framförallt pojkarna som saknade ett eller flera betyg när de slutade årskurs 9. Samtidigt är det en större andel elever som är behöriga till gymnasiet än föregående år. Där klättrar Vimmerby kommun över 100 placeringar i rankingen.

– I år är resultaten i matematik mycket bättre än föregående år, vilket också påverkar behörigheten till gymnasiet, säger Bertram Stenlund Fridell. Det är främst flickornas resultat som förbättrats, vilket gör att Vimmerby kommun klättrar 200 placeringar och nu tillhör de 25 % bästa kommunerna i Sverige vad gäller andelen flickor med betyg i matematik och med behörighet till gymnasiet.

– Trots en sämre ranking kan vi se att trenderna är positiva både vad gäller faktiska ämnesresultat, SKL:s skolenkät samt interna enkäter kring hur elever, vårdnadshavare och medarbetare upplever skolan, säger Birgitha Sahlin, förvaltningschef. Den stora utmaningen finns främst  kring pojkarnas resultat genom hela grundskolan.

Under kommande läsår kommer fokus ligga på att stärka rektorernas möjligheter att vara pedagogiska ledare. Lärarna kommer att få möjlighet att fortsätta utveckla undervisningen tillsammans genom kollegialt lärande, som man bl.a. arbetat med under innevarande läsår genom Skolverkets kompetensutvecklingsinsats ”Matematiklyftet”. Vimmerby kommun kommer även att få stöd från Skolverket i detta arbete genom satsningen ”Samverkan för bästa skola”.

I det sammanvägda resultatet ingår andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, elevernas genomsnittliga meritvärde och andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram. Dessa indikatorer jämförs också med ett modellberäknat värde.

I årets upplaga av Öppna jämförelser grundskola har SKL återigen gjort en förändring kring hur resultatet beräknas och skriver i rapporten att ”Att måttet har förändrats i relation till föregående år gör att jämförbarheten över tid inte är fullständig”.  Man har i år tagit bort betygen i åk 6 i sammanvägningen. Det innebär att kommunernas rankning helt bygger på slutbetygen i åk 9.

Information:

På Vimmerby kommuns webbsida finns pressbilder på de personer som omnämns i pressmeddelandet.

http://www.vimmerby.se/press/pressbilder/barn-och-utbildningsforvaltningen/

Sidan uppdaterad den 25 april 2016