Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Konstruktivt möte angående Yxern
Vy över Vimmerby stad

Konstruktivt möte angående Yxern

Publicerad den 30 juni 2016 Övergripande information

Igår träffades representanter för Tekniska verken i Linköping, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Botorpströmmens vattenråd samt Yxerns regleringsföretag för att diskutera en möjlig lösning på regleringsproblematiken i sjön Yxern. Mötet var konstruktivt och alla representanter var samstämmiga om själva problematiken och dess allvar, och enades om hur frågan ska tas vidare. 

För att hantera situationen på kort sikt beslutades att en gemensamt undertecknad begäran kommer skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län om att få göra avsteg från gällande vattendom, i syfte att snarast möjliggöra minskad tappning i sjön. 

För att lösa problematiken på lång sikt kommer alla tillsammans att verka för att en ny vattendom ska komma tillstånd, efter en modern miljöprövning av förutsättningarna för vattenkraft i Yxern.

Alla som deltog på mötet idag är positiva till den samarbetslösning man kom fram till. 

-Sjön Yxern betyder oerhört mycket för oss alla i Vimmerby kommun och våra besökare. Att nu omgående få till stånd en låg tappning är en nödvändighet, som glädjande nog alla närvarande parter står bakom, säger Tomas Petersson, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun

-Vi är positiva till att hitta en samförståndslösning på både kort och lång sikt, säger Ola Palmquist, styrelseordförande i Yxerns Regleringsföretag

-Ja, det är mycket glädjande att vi idag enats om hur vi tillsammans kan lösa frågan om Yxern, både på kort och lång sikt, menar Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun.

-Botorpströmmens vattenråd ser med tillförsikt fram emot ett samarbete mellan alla berörda parter för att få fram en ny vattendom, säger Maria Kappling, samordnare för Botorpströmmens vattenråd

-Det är mycket positivt att de berörda parterna idag har uppvisat stor enighet i hur problematiken ska lösas, tycker Nils Hillerbrand, styrelseordförande för Tekniska verken i Linköping AB

Sidan uppdaterad den 30 juni 2016

Kontakt