Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Kammarrätten avslår överklagande

Kammarrätten avslår överklagande

Publicerad den 30 januari 2012 Övergripande information

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun beslutade den 25 januari 2010 att tillstyrka ett avtal mellan Vimmerby kommun Förvaltnings AB och Saltkråkan AB om överlåtelse av 70 procent av aktierna i Astrid Lindgrens Värld AB. En kommuninnevånare överklagade beslutet till förvaltningsrätten och begärde att domstolen skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut. Klaganden påstod att beslutet stred mot kommunallagen och EU-rättsliga regler.

Den 7 december 2010 meddelade förvaltningsrätten dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet med motiveringen att klaganden inte visat att kommunfullmäktiges beslut stred mot lag eller annan författning.

Klaganden överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som nu har meddelat dom i målet. Kammarrätten avslog överklagandet.

Vill du läsa hela domen under "Länkar och dokument" till höger på sidan.

Sidan uppdaterad den 30 januari 2012

Kontakt