Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Inspektionen för vård och omsorg godkänner Socialförvaltningens åtgärder
Pressmeddelande från Vimmerby kommun

Inspektionen för vård och omsorg godkänner Socialförvaltningens åtgärder

Publicerad den 18 juni 2014 Övergripande information

Socialförvaltningen i Vimmerby kommun har tidigare anmält en händelse enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter granskning av händelsen bedömer IVO att Vimmerby kommun vidtagit de åtgärder som krävs.

– IVO: s beslut är en viktig kvalitetsstämpel för oss, säger Hanna Alsér kvalitetssamordnare i Vimmerby kommun. 

Socialförvaltningen anmälde den 27 maj 2014 en händelse inom äldreomsorgen där en medarbetare uppvisat allvarliga brister i sitt bemötande. IVO meddelar sitt beslut den 18 juni 2014. Av beslutet framgår att IVO bedömer att det missförhållande som anmälts har utretts i tillräcklig omfattning av socialförvaltningen enligt bestämmelserna för Lex Sarah. I sitt beslut skriver IVO att orsakerna till missförhållandena har identifierats, och att åtgärder har vidtagits för att undanröja missförhållandena. Därmed har förvaltningen vidtagit de åtgärder som ska förhindra att liknande missförhållande uppträder igen.

– Lex Sarah handlar om systematiskt kvalitetsarbete och om att öppet redovisa kvalitetsbrister i syfte att undvika att samma missförhållanden inträffar igen, säger Hanna Alsér.

– IVO: s beslut är en viktig kvalitetsstämpel för oss, säger Hanna Alsér som också menar att brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att nödvändiga åtgärder vidtas när missförhållanden upptäcks i verksamheterna.

En viktig del i arbetet handlar om alla medarbetares rapporteringsskyldighet för olika typer av missförhållanden.

– Medarbetare och chefer har ett stort ansvar för att göra ledningen uppmärksammad på brister, och genom den öppenhet och mod de uppvisar har vår verksamhet alla förutsättningar att ständigt utvecklas och bli bättre, säger Hanna Alsér avslutningsvis.  

Sidan uppdaterad den 18 juni 2014

Kontakt