Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Inspektionen för vård och omsorg godkänner socialförvaltningen utredning
Vimmerby kommun godkäns av inspektionen för vård och hälsa

Inspektionen för vård och omsorg godkänner socialförvaltningen utredning

Publicerad den 14 april 2014 Övergripande information

Socialförvaltningen i Vimmerby kommun har tidigare anmält tre händelser enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter granskning av händelserna bedömer IVO att Vimmerby kommun vidtagit de åtgärder som krävs.

Socialförvaltningen i Vimmerby kommun har tidigare anmält tre händelser enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En händelse rör platsbrist på demensboende där de tillfälliga insatser som gjorts som inte bedömts vara tillräckligt bra för personen och anhöriga. De andra anmälningarna rör händelser där nämnden efter interna utredningar konstaterat missförhållande.

IVO har nu meddelat sitt beslut för de tre anmälningarna och bedömer att de missförhållanden som anmälts har utretts i tillräcklig omfattning av socialförvaltningen enligt bestämmelserna för Lex Sarah. I sitt beslut skriver IVO att orsaker till missförhållandena har identifierats och åtgärder har vidtagits för att undanröja missförhållandena. Därmed har förvaltningen vidtagit de åtgärder som ska minimera risken för att liknande missförhållanden uppkommer igen.

– Arbetet med Lex Sarah är en mycket viktig del i vårt interna kvalitetsarbete, säger Hanna Alsér kvalitetssamordnare vid Socialförvaltningen.

När missförhållanden, eller risk för missförhållanden uppmärksammas i verksamheten ansvarar närmaste chef för att utreda händelsen och undanröja omedelbara risker för att händelsen upprepas. Därefter utreds händelsen djupare och en analys av det inträffade görs.

– Att vi gör tillräckliga och väl underbyggda interna utredningar är en viktig kvalitetsstämpel som gör att vår verksamhet utvecklas i rätt riktning”, konstaterar Hanna Alsér avslutningsvis. 

Sidan uppdaterad den 14 april 2014

Kontakt