Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Individ- och familjeomsorgen får goda betyg i brukarundersökning
Tummen upp

Individ- och familjeomsorgen får goda betyg i brukarundersökning

Publicerad den 4 mars 2015 Övergripande information

För att ta reda på brukarnas uppfattning delade socialförvaltningen ut en
enkät under februari till samtliga brukare som hade kontakt med myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården. Svaren ger gott betyg åt verksamheten särskilt vad gäller information, delaktighet och förändring.

 76 personer lämnade in sina anonyma enkätsvar.  88 % svarar att socialsekreteraren visar mycket stor/ganska stor förståelse för klientens situation, ett resultat som Svante Christiansson, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen, är mycket glad över.
 – Att ha kontakt med socialtjänsten kan innebära en särskild utmaning. Resultatet lyfter fram att våra medarbetare visar stor respekt och har ett mycket gott bemötande av människor i dessa situationer.  Vidare uppger 91 % att det är mycket lätt/ganska lätt att förstå informationen som de får från socialsekreteraren. När det gäller delaktighet upplever 83 % att socialsekreteraren frågar efter klientens egna synpunkter på hur dennes situation kan förändras.
– Vi och alla landets kommuner delar utmaningen att lyckas rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens, säger Svante Christiansson. Detta gör att resultatet från undersökningen, som visar att myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen i kommunen är mycket välfungerande, är särskilt glädjande.  

Hanna Alsér, kvalitetssamordnare vid socialförvaltningen, är en av dem som varit delaktig i framtagandet av brukarenkäten.
– Brukarenkäten är genomförd i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Kommunen varit delaktig i att formulera frågorna som ska ställas. Hanna Alsér fortsätter:
 – Resultatet är givetvis främst av intresse för vårt interna utvecklingsarbete. Vi kommer också att ha möjlighet att jämföra oss med andra kommuner, eftersom grundfrågorna är desamma överallt. Förhoppningen är att vi återkommande ska genomföra brukarundersökningar av liknande slag, avslutar Hanna Alsér.

Sidan uppdaterad den 4 mars 2015

Kontakt