Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Hur lång tid tar det att få beslut om bygglov?
Bild på plan- och bygglagen.

Hur lång tid tar det att få beslut om bygglov?

Publicerad den 24 oktober 2016 Övergripande information

Enligt plan- och bygglagen ska den som ansöker om bygglov få beslut inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Miljö- och byggnadsförvaltningen har granskat 294 bygglovsärenden i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Vi lyckas inte hålla den utlovade gränsen på tio veckor i alla ärenden.

Av de ärenden som vi har granskat har 254 ärenden en handläggningstid som är tio veckor eller kortare. Tyvärr har 40 ärenden längre handläggningstid än tio veckor. Endast tre ärenden har handläggningstid som är längre än 13 veckor. Det kan vara flera anledningar till att handläggningstiderna drar ut på tiden. En anledning kan vara att det krävts beslut från nämnden för att avsluta ärendena.

Givetvis vill Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd prestera snabba och rättssäkra beslut med så bra service som möjligt. För att korta ned handläggningstiden har vi lagt all fokus på bygglovsprövningen. Andra uppgifter, som ovårdade fastigheter och ventilationskontroll, har fått en lägre prioritering. Vi har vänt trenden och tiden för att få ett bygglov ligger nu på sex till sju veckor. Vår avsikt är att korta den ytterligare.

Bakgrund

Den senaste veckan har statistik publicerats för att visa hur lång handläggningstiden har varit för olika bygglovsärenden i Vimmerby kommun. Statistiken bygger på obearbetade siffror ur vårt ärendehanteringsprogram. Handläggningstiderna har beräknats från det datum som ansökan kom in och inte från när ansökan bedömts vara komplett. Enligt plan- och bygglagen startar handläggningstiden när ansökan är komplett. Kompletteringsbehov kan till exempel uppstå när det behövs andra ritningar eller väntetid på andra prövningar som gör att själva handläggandet av bygglovsärendet inte kan starta samma dag som det skickats in.

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2016

Kontakt