Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Helena Sjöholm ny administrativ chef i Vimmerby kommun

Helena Sjöholm ny administrativ chef i Vimmerby kommun

Publicerad den 12 oktober 2012 Övergripande information

Pressmeddelande från Vimmerby kommun 2012-10-12

Där satt den…

Den sjätte november börjar Helena Sjöholm som administrativ chef i Vimmerby kommun. Den här rekryteringen innebär att den sista viktiga pusselbiten i den nya ledningsorganisationen nu är lagd.

Helena Sjöholm kommer närmast från ett uppdrag som organisationskonsult hos MacMannBerg. Tidigare har Helena Sjöholm varit ekonomichef och även haft ett delat ledarskap som kommundirektör i Västerviks kommun.

Helena Sjöholm säger:

- Jag tycker att det känns som en spännande utmaning och ser fram emot att vara med på den fortsatta resan i Vimmerby.

Carolina Leijonram, kommunchef i Vimmerby säger:

- En kompetensmässigt stark ledning som nu är komplett ska möjliggöra att Vimmerby kommun utvecklas till en kommun som utvecklingsmässigt ligger i framkant vad gäller ekonomiska möjligheter, nöjda kommuninvånare och att vara en attraktiv arbetsgivare där man som ledare och medarbetare trivs och känner sig sedd och delaktig.

- Det känns fantastiskt skönt att vi kommit ända fram och jag känner mig nöjd. Sedan ett år tillbaka har ett systematiskt arbete skett för att tillskapa en ny ledningsorganisation. En hel del omstruktureringar har skett. Kommunstyrelsen och jag har varit helt överens om inriktningen.

Sedan tidigare har kommunen av samma orsak anställt en ny samhällsbyggnadschef som börjar sitt arbete i mitten av oktober, Miklós Hatházi. Även en utvecklingsstrateg har anställts, Anna Erlandsson Karlsson. Hon finns på plats i början av november.

Kommunstyrelseförvaltningen har det senaste året kraftigt sänkt sina lönekostnader efter att ha verkställt det sparpaket som kommunstyrelsen fattade beslut om i december 2010.

En granskningsrapport med aktuell lägesbild genomförd av externa konsulter presenterades under hösten 2011. Granskningen pekade på behovet av att tillföra resurser och kompetens till ledningsorganisationen i kommunen. Som en följd av rapporten fattades en rad politiska beslut under våren 2012 både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I och med den senaste rekryteringen av administrativ chef har kommunstyrelseförvaltningen fullföljt arbetet så här långt enligt tagna politiska beslut.

Sidan uppdaterad den 12 oktober 2012

Kontakt