Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Gemensam inköpscentral för länets fem nordliga kommuner

Gemensam inköpscentral för länets fem nordliga kommuner

Publicerad den 1 mars 2013 Övergripande information

Under två års tid har ett samarbete etablerats i upphandlingsfrågor mellan Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Hultsfred och Högsby. I samband med ändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) - som styr kommunernas inköpsverksamhet - har diskussioner förts om att inrätta en mer formaliserad inköpscentral.

Idag, fredagen den 1 mars 2013, startar arbetet i den gemensamma Inköpscentralen som Västerviks kommun har åtagit sig vara värdkommun för.

Skälen till inrättande av inköpscentral är fler än ändringar med högre krav i LOU. Personal med upphandlingskompetens är attraktiv på arbetsmarknaden och därmed svår för små kommuner att rekrytera och behålla. Större volymer i upphandlingar skapar möjligheter till effektivare arbete med högre kvalitet. Man ser också fördelar i att samla flera kommuners beställarkompetens och för det lokala och regionala näringslivet.

I högerkolumnen kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet. Sist i pressmeddelandet finns kontaktpersoner för respektive kommun.

Sidan uppdaterad den 1 mars 2013