Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Förvaltningsrätten avslår överklagande
Bild från Vimmerby stadskärna

Förvaltningsrätten avslår överklagande om inrättande av oppositionsråd och oppositionssamordnare

Publicerad den 17 april 2015 Övergripande information

Johan Rosén överklagade fullmäktiges beslut från december 2014 om att inrätta oppositionsråd och gruppledare (oppositionssamordnare). Johan Rosén menade att de som får arvode gynnas otillbörligt och de som inte får arvode missgynnas. Han menade att arvodering av dessa uppdrag var dolt partistöd och att beslutet därför strider mot lag.

Vimmerby kommun framförde att inrättande av oppositionsråd och oppositionssamordnare är förenligt med kommunallagen och är en form tillsättande av fullmäktigeberedning. Det överklagade beslutet strider därför inte mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten i Jönköping har nu meddelat dom i målet och kommit fram till att det är förenligt med kommunallagen att inrätta dessa poster på det sätt kommunen gjort. Arvoderingen är ej att anse som dolt partistöd. Johan Roséns överklagande avslås därför och kommunens beslut står därmed fast.

Sidan uppdaterad den 17 april 2015