Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Förvaltningschef Torbjörn Johansson slutar

Förvaltningschef Torbjörn Johansson slutar sista februari

Publicerad den 13 februari 2012 Övergripande information

I januari, 2012 fattade kommunfullmäktige ett beslut att ge kommunstyrelsen i uppdrag ”att upphandla rekryteringsförfarande av två strategiska chefsbefattningar som samhällsbyggnadschef och administrativ chef”.

 Det står med beslutet klart att det kommer att ske en del förändringar i ledningsstukturen inom Vimmerby kommun. Parallellt sker också en översyn av den politiska nämndsorganisationen.

Kommunchef, Carolina Leijonram säger att:

- En fortlöpande diskussion har pågått med ledningen inom teknik och serviceförvaltningen sedan resultatet av granskningsrapporten blev känd under hösten 2011. Förvaltningschefen och jag har fört samtal om kravprofil på framtida tjänster samt inventerat ev. alternativa lösningar. Nu har vi enats om att Torbjörn Johansson avslutar sin tjänst i Vimmerby kommun den sista februari.

Under pågående rekrytering kommer en tillfällig resurs att tillsättas. Claes Markstedt, tidigare kommundirektör i Eksjö kommun och boende i Vimmerby kommun, kommer på del av tid tillfälligt ansvara för ledarskapet på förvaltningen.

Torbjörn Johansson förvaltningschef inom teknik och serviceförvaltningen slutar sin tjänst sista februari 2012.

Vid frågor om ovanstående pressmeddelande kontakta kommunchef Carolina Leijonram, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Sidan uppdaterad den 13 februari 2012

Kontakt