Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Fortsatt förbättrat resultat på Vimmerby gymnasium
Elever går ut från entren på Vimmerby gymnasium

Fortsatt förbättrat resultat på Vimmerby gymnasium

Publicerad den 8 september 2016 Övergripande information

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin rapport Öppna jämförelser Gymnasieskola 2016. Rapporten visar att gymnasieelevernas resultat i Vimmerby var betydligt bättre 2015 jämfört med föregående år, både vad gäller faktiska resultat och i jämförelse med andra.
Jag vill ge stor eloge till alla medarbetarnas arbete med att se och bekräfta elevens individuella behov, säger Alf Olsson, verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning.

Varje år jämför SKL Sveriges kommuners resultat i gymnasieskolan utifrån ett antal faktorer.  Sammanställningen visar att en relativt hög andel elever slutför sina studier på Vimmerby gymnasium inom tre år. Att hela 80 % slutför studierna gör att Vimmerby kommun placerar sig bland de bästa kommunerna i landet. Andelen elever som tar examen ökar mycket jämfört med 2014 om man räknar samman alla program, från 59 % till 71 %. Detta ger Vimmerby kommun en hög placering även inom denna faktor jämfört med andra kommuner. Andelen elever med examen ökar både inom de högskoleförberedande och inom de yrkesförberedande programmen.

Att resultaten förbättras visar sig även på de genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna. Betygspoängen ökar inom båda programgrupperna, men främst inom de högskoleförberedande programmen där det sker en höjning från 13,8 till 14,9, vilket tillhör de bästa resultaten i landet.

–  Jag vill ge stor eloge till alla medarbetarnas arbete med att se och bekräfta elevens individuella behov, säger Alf Olsson, och fortsätter:

–  Skolans långsiktiga satsning på vetenskaplig grund tillsammans med lärarhögskolan i Jönköping, är absolut en av framgångsfaktorerna. Lärarna och skolledning driver tillsammans med projektledare Paula Jansson en skolutveckling som ger eleverna en högre måluppfyllelse. En ökad närvaro i skolan av eleverna tror jag också är en av anledningarna till bättre resultat.

Som en följd av de förbättrade resultaten ökar andelen elever som är behöriga att läsa vidare på högskola eller universitet med tio procentenheter till 50 %.

– Vi tror att den utveckling av resultaten vi ser är en effekt av kollegialt lärande. För att vara säkra på orsak och verkan behöver vi se en resultatförbättring under flera år. Årets resultat är mycket glädjande och vi avser att fortsätta med vårt skolutvecklingsprojekt ytterligare ett antal år, säger Anders Eriksson, rektor på Vimmerby gymnasium.

I rapporten från SKL sammanställs och jämförs en mängd olika faktorer, där man undersöker och jämför hur det går för elever som är skrivna i kommunen och hur det går för elever som studerat på gymnasieskolan i kommunen. Man jämför några faktorer med ett modellberäknat värde och beskriver även andra faktorer såsom lärartäthet och kostnader.

Sidan uppdaterad den 8 september 2016

Kontakt


  • Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning
    Direkt: 0492-76 92 52