Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Förslag på förändring av kostverksamheten
Vy över Vimmerby stad

Förslag på förändring av kostverksamheten i Vimmerby kommun

Publicerad den 2 februari 2016 Övergripande information

Med anledningen av att Kostverksamheten har fått en budgetbesparing på två miljoner kronor kommer ett förslag att läggas fram till kommunstyrelsen på möjliga besparingsåtgärder.

– En del av vårt utbud kan komma att försvinna och en del i vårt utbud kan komma att förändras, säger Sofia Andersson, kostchef i Vimmerby kommun.

Kostenheten i Vimmerby kommun ansvarar för att leverera mat till förskolor, skolor och omsorg i hela kommunen. Idag arbetar 62 medarbetare i verksamheten, fördelat på 31 enheter.

Under 2016 har kostenheten fått en minskad budgetram med 2 miljoner kronor vilket ställer krav på verksamheten att effektivisera arbetet och hitta lösningar.

De förändringar som finns i förslaget är:

  • Endast servera lunch på Granen.
  • Stänga Frödala och Solgläntans matservering.
  • Inte öppna matserveringen på Norrskenet.
  • Förändra antalet dagar vi distribuerar mat till hemmaboende från två gånger i veckan till en gång i veckan.
  • I egen regi leverera mat till gruppbostäder och specialkoster till egna kök.
  • Se över matproduktionen och bemanning i sin helhet och titta på svinnet.

 – Förändringen påverkar både medarbetare och invånare. Några kommer att tycka att förändringen leder till försämring men vi hoppas att detta är de som minst påverkar kommunens medborgare, säger Sofia Andersson.

För de personer som idag äter mat på Solgläntan och Frödala innebär förändringen att de själva måste laga mat i fortsättningen. För de personer som äter på Granen innebär förändringen att de själva måste laga frukost och kvällsmat själva i fortsättningen.

– Om en person inte klarar det själv kan man söka hjälp via kommunens biståndsenhet. De gör då en prövning av situationen, säger Sofia.

Kostenheten kommer också att se över den mat som idag lagas i köken. Det kan bli förändringar i de måltider som idag serveras.

– Vårt mål är att försöka hitta lösningar som i möjligaste mån gör att vi kan behålla så många medarbetare som möjligt och skapa förändringar som i så liten utsträckning som möjligt påverkar våra medborgare. Vi är väl medvetna om att många kommer att bli arga och ledsna och att våra medarbetare tycker det är jobbigt med en ny förändring men vi ser inte att vi har något val om vi ska klara budgeten, avslutar Sofia.

Alla medarbetare på kostenheten är informerade om förändringarna som diskuteras. Kommunstyrelsen tar beslut den 16 februari.

Sidan uppdaterad den 2 februari 2016

Kontakt