Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Försäljningen av Astrid Lindgrens Näs allt närmare
Nu är avtalet påskrivet

Försäljningen av Astrid Lindgrens Näs allt närmare

Publicerad den 27 juni 2016 Övergripande information

Som tidigare kommunicerats har Vimmerby kommun, Saltkråkan, Astrid Lindgrens Värld och Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning under våren diskuterat Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs framtid och hur bolaget ska kunna fortsätta utvecklas.

– Alla är överens om att Astrid Lindgrens Näs ska fortsätta utvecklas. Det här betyder fantastiskt mycket för oss alla, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson. Astrid Lindgrens Näs är viktigt för kommunen och regionen och vi är därför mycket glada över den lösning som vi nu kommit fram till.

Astrid Lindgrens Näs är idag värderat till minus 15 miljoner kronor av en oberoende värderingsexpert. Detta beror till stor del på det lån på 14,5 miljoner bolaget har och som kommunen gått i borgen för. Detta lån kommer vid försäljningen att lösas av den nya ägaren. Vimmerby kommun befrias därmed från sitt borgensåtagande. Astrid Lindgrens Värld köper därefter kommunens aktier för 1 krona.

– Köpet av Astrid Lindgrens Näs är inte främst en ekonomisk investering utan företagets verksamhet och hela Vimmerby betyder mycket för Astrid Lindgrens arv, säger Nils Nyman, koncernchef i Astrid Lindgrens moderbolag. Vi vill arbeta för att Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Värld utvecklas tillsammans och gör Vimmerby till ett än mer attraktivt besöksmål.

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning äger idag utställningen och paviljongen på Astrid Lindgrens Näs. I avsiktsförklaringen stärks stiftelsens uppdrag ytterligare. Saltkråkan AB ska i ett separat avtal ge stiftelsen rätten att kostnadsfritt använda immateriella rättigheter till Astrids Lindgrens verk.

Vimmerby kommun överlåter i sin tur den egendom som kommunen idag äger, bland annat prästgårdsfastigheten och de markområden där trädgårdarna idag finns, till stiftelsen. Utöver det överlåter kommunen också ett område i anslutning till bostadsområdet Kohagen.

– Området vid bostadsområdet Kohagen betydde mycket för Astrid Lindgren och hon ville inte se en exploatering förstöra området. Kommunen lovade Astrid att marken skulle förbli orörd och därför är det naturligt att överlåta marken till stiftelsen, säger Tomas Peterson. Dessutom kommer kommunen att ge ett ovillkorat aktieägartillskott på tre miljoner för att bidra till att skapa en stark grund för bolagets framtid.

En av målsättningarna i avsiktsförklaringen är att samla ägandet av den fasta egendomen hos Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.

– Vi vill trygga framtiden för de värdefulla byggnaderna och markområdena. Om skrivningarna i avsiktsförklaringen blir verklighet så tillförs stiftelsen såväl kommunens byggnader och mark som Astrid Lindgrens Näs nya trädgårdsanläggningar, säger Tomas Peterson

Även styrelsen för Astrid Lindgrens Näs välkomnar den nya avsiktsförklaringen.

– Astrid Lindgrens Näs är ett välskött bolag och med den nya ägaren har det framtiden för sig, säger styrelseordföranden Kristina Alsér. Kommunens årliga bidrag på tre miljoner kronor är inte en stor summa för ett kommunalt museum. Med det uppdraget Astrid Lindgrens Näs har haft – den bredd på verksamheten och de generösa öppettiderna – är det ekonomiska resultatet bra. Personalen har arbetat hårt och fokuserat och åstadkommit fantastiska resultat på kort tid.

Joacim Johansson, VD på Astrid Lindgrens Värld, ser stora möjligheter i att knyta samman Sveriges främsta besöksmål för Astrid Lindgren-älskare.

– Att knyta samman Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs känns helt rätt. Nu skapar vi förutsättningar för att fler personer både ska få kliva in i sagornas värld, men också besöka den plats där många av sagorna tar sin början, säger Joacim Johansson, VD på Astrid Lindgrens Värld. Vår ägare har garanterat att kostnaden för att lösa Astrid Lindgrens Näs lån inte kommer att påverka de framtida planer som finns i parken.

Avsiktsförklaringen godkändes av kommunstyrelsen på ett extra sammanträde idag, 27 juni. Den gäller fram till den 1 januari 2017 förutsatt att kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.

Bilagor:

  1. Tjänsteskrivelse
  2. Avsiktsförklaring
  3. Karta över markområden
  4. Värdering
Sidan uppdaterad den 27 juni 2016

Kontakt

Bildtext:

Från vänster: Joakim Johansson, Nils Nyman, Bengt Benson, Helen Nilsson, Tomas Peterson.
Fotograf: Peter Högberg

Bilden är fri att använda i samband med textinnehållet. Fotograf ska anges.