Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Fler ungdomar i Vimmerby väljer bort alkohol
Två ungdomar sitter med ryggen mot varandra utomhus och ler

Fler ungdomar i Vimmerby väljer bort alkohol

Publicerad den 2 september 2016 Kultur & fritid

I våras gjordes en drogvaneundersökningen bland kommunens dåvarande åttor. Det är sjätte gången som undersökningen görs och kommunen använder den främst som underlag för att se var mest insatser ska läggas. I år deltog 157 elever i årskurs åtta, varav 90 var pojkar, 64 var flickor och 3 var annan könstillhörighet. Vid undersökningstillfället gick det sammanlagt 163 elever i åttan vilket gav en svarsfrekvens på 97 procent.

Årets undersökning visar att det är färre än 30 procent av eleverna i årskurs åtta som någon gång druckit alkohol. Siffran är den lägsta någonsin sedan kommunen började med undersökningen 2006.

– Den nedåtgående trenden i alkohol syns även i resten av landet och forskarna har ännu inte kunnat fastslå vad som är orsaken. En anledning tros vara att fler föräldrar blivit restriktiva på grund av det förebyggande arbetet som bedrivs och att ungdomar spenderar mer tid framför datorn och således umgås med varandra i större utsträckning över sociala medier och datorspel. Det kan delvis också bero på att fler ungdomar har en kulturell bakgrund där alkohol inte är en given komponent, säger Anja Persson, ungdomspedagog i Vimmerby kommun.

Även andel elever som röker har minskat från 15 procent till 6 procent sedan 2014.

I högermenyn finns drogvandeundersökningen att ladda ner samt länk till tidigare gjorda undersökningar.

Nedan punktas de viktigaste utdragen ur undersökningen:

  • Användandet av snus har minskat från 9 procent 2014 till 3 procent 2016.
  • Rökningen har minskat från 15 procent till 6 procent sedan 2014.
  • Det går att se en svag uppgång på användandet av E-cigaretter sedan 2014 från 11 procent till 16 procent.
  • Det är färre än 30 procent av åttorna som någon gång druckit alkohol vilket är de lägsta siffrorna någonsin för kommunens drogundersökning. Av de som druckit alkohol dricker majoriteten mindre än en gång i månaden.
  • Det är också fler än någonsin som tycker att det är oacceptabelt med rökning, alkoholberusning och narkotikaanvändning.
  • Det är färre föräldrar som köper ut alkohol till sina barn och färre föräldrar som tillåter sina barn att dricka alkohol.
  • Av de som har rökt är mer än dubbelt så många tjejer, detsamma gäller av de som druckit alkohol.
Sidan uppdaterad den 2 september 2016

Kontakt