Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vackra Vimmerby

Vackra Vimmerby

Publicerad den 27 juni 2013 Bygga, bo & miljö

Vimmerby kommun har för avsikt att utveckla begreppen ”Vackra Vimmerby” och ”Vimmerbys trädgårdar”. Beslutet att arbeta vidare med möjligheten att skapa ett vackrare Vimmerby togs 2011 och finns nedskrivet i kommunens övergripande vision för 2012-2022.

Under två års tid har flera arkitektbyråer fått lämna intresseanmälan till projektet ”Vackra Vimmerby” och på kommunstyrelsens sammanträde i mitten på juni visades de tre slutliga förslagen upp av tre olika arkitektbyråer, Atkins Sverige AB, Nyréns Arkitektkontor AB och Tengbomgruppen AB.

För att möjliggöra för vimmerbyborna att komma med synpunkter och delta i att förverkliga visionen om ett vackrare Vimmerby kommer de tre förslagen att visas upp för allmänheten under sommaren. Förslagen finns utställda på Vimmerby kommuns bibliotek där alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter om förslagen.

– Avsikten är att stärka kommunens attraktionskraft som ett besöksmål året runt men också att skapa en vacker, hemtrevlig miljö för de människor som lever och verkar här idag. Därför är dialogen med medborgarna viktig, inte bara nu utan också under projektets gång, säger Anders Eriksson, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, den förvaltning som efter beslut i kommunstyrelsen tagit över projektet ”Ett vackrare Vimmerby”.

Till och med den 20:e augusti finns de tre förslagen att skåda på Vimmerby kommuns bibliotek. Förslagen finns också publicerade på webbadressen: www.vimmerby.se/vackrarevimmerby där ett webbformulär finns för möjlighet att påverka.

Sidan uppdaterad den 27 juni 2013

Kontakt