Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Budget 2016 antagen av kommunfullmäktige
Vy över Vimmerby stad

Budget 2016 antagen av kommunfullmäktige

Publicerad den 24 november 2015 Övergripande information

Måndagen den 23 november antog kommunfullmäktige budget för 2016 med plan för 2017-2018. Kommunalskatten fastställdes till 22,36 per skattekrona.

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. I går, måndagen den 23 november beslutade kommunfullmäktige i Vimmerby kommun om budget för 2016. I budgeten finns även de ekonomiska ramarna för de två följande åren. Flera partier lämnade in egna budgetförslag men i omröstningen vann majoritetens budget som gäller från och med den 1 januari 2016.

Vimmerby kommun har för höga kostnader i förhållande till sina intäkter. Den budget som nu antagits fokuserar på att Vimmerby kommun ska få en budget i balans. Under 2016 ska kommunen minska sina kostnader med drygt 21 miljoner kronor. För att klara det kommer förändringar att ske inom samtliga nämnder.

Samtidigt som många verksamheter effektiviseras, kommer många satsningar att göras. Inom socialnämndens verksamheter förstärks flera verksamheter. Individ- och familjeomsorgen har länge dragits med ett underskott men får nu medel för att återställa detta. Under 2016 införs friskvårdsbidrag för Vimmerby kommuns medarbetare och en extra satsning görs för att kartlägga och åtgärda de höga sjukskrivningstalen. Vuxenutbildningen får ett extra anslag, bland annat för att öka undervisningen i svenska för invandrare.

En av de frågor som debatterats mest är den förändrade skolstrukturen som innebär större skolenheter och avveckling av skolan i Djursdala, Gullringen samt förskolan i Pelarne. Den nuvarande skolverksamheten kommer att vara oförändrad läsåret ut och förskolan i Pelarne avvecklas under våren 2016. Den 21 februari kommer en folkomröstning att hållas i frågan om skolstrukturen.

Sidan uppdaterad den 24 november 2015