Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Breddningsprojekt mellan Vimmerby och Mukono banar väg för fortsatt samarbete för att stötta unga

Breddningsprojekt mellan Vimmerby och Mukono banar väg för fortsatt samarbete för att stötta unga

Publicerad den 8 februari 2017 Övergripande information

Vimmerby kommun och Mukono kommun i Uganda har samarbetat i mer än tio år och grunden för samarbetet är och förblir barnkonventionen och ungas rättigheter. Under det senaste avslutade projektet lyfte Mukono problemet med ungdomsarbetslösheten samt behov av rådgivning gällande frågor för unga. I Vimmerby finns också unga som är i utanförskap eller unga som inte går klart sin utbildning.

För att få en grundlig bakgrundsbild har Vimmerby kommun sökt och blivit beviljade biståndspengar från ICLD, internationellt centrum för lokal demokrati, för ett breddningsprojekt tillsammans med Mukono. En grupp från Mukono besökte Vimmerby den 6-13 september 2016 och den 15-22 januari 2017 åkte en grupp från Vimmerby till Mukono.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna fortsatt kommunalt partnerskap mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun med barnkonventionen som grund och har gett i uppdrag åt Peter Knutsson, ritidsledare på Fabriken och projektledare för Mukono-samarbetet och Therese Jigsved, kanslijurist och samordnare för Mukono-samarbetet, att ta fram ansökningar för ett längre samarbete mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun utifrån det resultat som breddningsprojektet kommer fram till.

Gruppen som åkte till Mukono var Peter Knutsson, fritidsledare, Camilla Karlsson, fritidsledare på Fabriken, Emmie Nestor, gymnasieelev, Therese Jigsved samt Lennart Nygren (S), fullmäktiges ordförande och medlem i styrgruppen för Mukono-samarbetet.

Under besöket i Mukono gjordes ett flertal analyser och intressenterna som deltog i analysarbetet kom från olika delar av Mukono och det var bland annat ungdomsgrupper, tjänstemän, politiker, skolpersonal, representanter från olika kyrkor och församlingar, poliser som jobbar med ungdomskriminalitet samt olika föreningar.

 – Genom breddningsprojektet har vi nu fått en mycket väl genomarbetad grund att stå på. Många intressenter i Mukono har deltagit i arbetet och vi har tillsammans kommit fram till att huvudproblemet är bristen på studie- och yrkesvägledning för Mukonos ungdomar. Vi har gjort analyser i Vimmerby som pekar åt samma håll som Mukono. Vimmerby har studie- och yrkesvägledning för unga, men det är ett problem att vissa unga saknar information om val av utbildning och näringslivets behov av arbetskraft, säger projektledare Peter Knutsson 

Det ska göras ytterligare några analyser i Vimmerby om vad som är huvudproblem bland unga i Vimmerby och som kommunen kan påverka innan ny ansökan lämnas in till ICLD.

 – Vi förtroendevalda i Vimmerby saknar inflytande från våra unga. Det är ett problem att det finns en brist på tillit för de förtroendevalda och det är något vi måste jobba med. I Mukono finns ungdomsrepresentanter med i de beslutande kommunala organen. Hur ska vi få till ett liknande ungdomsinflytande i Vimmerby?, säger fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S).

 – Det är viktigt att vi väljer att fokusera på problem som kommunerna kan arbeta med och påverka inom projekttiden. Samarbetet ska ge resultat i både Vimmerby och Mukono, men samarbetet i sig ger våra unga möjligheter till internationella kontakter och ökar förståelsen mellan olika kulturer. I ett större perspektiv bidrar vårt samarbete också till att motverka fattigdom och att främja en demokratisk utveckling, säger samordnare Therese Jigsved.

Ansökningarna till ICLD ska vara inne senast den 15 mars 2017 och beslut förväntas i mitten av juni.

Sidan uppdaterad den 8 februari 2017

Kontakt

Bilder

Bilderna (se länk nedan) är fria att använda i samband med publicering av text om Vimmerby kommun och Mukono kommuns samverkansprojekt. De får inte manipuleras eller ändras utan tillstånd. Fotobyline ska finnas med vid publicering
Foto: Vimmerby kommun