Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden gör en Lex Maria-anmälan
Vy över Vimmerby kommun

Socialnämnden gör en Lex Maria-anmälan

Publicerad den 4 mars 2016 Övergripande information

Socialnämnden gör en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  Anmälan görs efter att hemsjukvården brustit i sina åtaganden mot en patient och detta har utgjort en risk för allvarlig vårdskada.

I december 2015 inträffade en allvarlig händelse inom hemsjukvården i Vimmerby kommun som uppmärksammades av närstående. En patient som är inskriven i hemsjukvården hade inte fått sitt blodtryck kontrollerat. Konsekvensen blev att patienten har varit inlagd några dagar på sjukhus. Den interna Lex Maria-utredningen har avslutats och leder till en Lex Maria-anmälan till IVO samt att avvikelse skickas till landstinget då ordination på hur ofta blodtrycket skulle kontrolleras var otydlig. Berörd patient är underrättad om anmälan.

– För att förhindra att liknande händelser upprepas har verksamheten beslutat att förbättra dokumentationen, tydliggöra signeringslistor och att begära tydliga skriftliga ordinationer från läkare. Ansvarig chef har också samtal med den personal som felat.  IVO kommer nu ta ställning till om de åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning av händelsen är tillräckliga, säger Monica Örmander, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen. 

Sidan uppdaterad den 3 mars 2016

Kontakt

Fakta:

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.
Utifrån en anmälan kan sedan IVO vidta de åtgärder som kan behövas för att händelsen inte ska inträffa igen. IVO kan till exempel ställa krav på att en vårdgivare som kommunen förbättrar sina rutiner.