Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden gör lex Sarah-anmälan
Vy över Vimmerby stad

Socialnämnden gör lex Sarah-anmälan

Publicerad den 24 november 2015 Övergripande information

Socialnämnden gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs efter att en medarbetare erkänt att egna inköp gjorts för brukares pengar. Medarbetaren är nu avstängd från sin tjänst under tiden den arbetsrättsliga utredningen pågår.

– Enhetschefen som ansvarar för den aktuella verksamheten har mottagit information från anhöriga om att inköp av privata varor gjorts på brukares matkontokort, säger Hanna Alsér, kvalitetssamordnare vid Socialförvaltningen.

Under tiden som enhetschefen utreder händelsen erkänner en medarbetare att privata inköp gjorts för brukares pengar.

– Stölder och andra ekonomiska övergrepp som begås av anställda är brottsliga handlingar där arbetsgivaren behöver vidta åtgärder, säger Karin Holmgren verksamhetschef för äldreomsorgen.

– Den delen har arbetsgivaren utrett och hanterat i linje med de arbetsrättsliga bestämmelser som styr händelser när medarbetare misstänks ha brustit i sin yrkesutövning, fortsätter Karin Holmgren. Medarbetaren är nu avstängd i avvaktan på arbetsrättsliga åtgärder.  

– Att bli bestulen av någon som man är beroende av kan utgöra en påfrestande situation som kan påverka den enskildes psykiska hälsa och förtroende för verksamheten, säger Hanna Alsér.

Den rapporterade händelsen anmäls nu också till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom den bedöms ha utgjort ett allvarligt missförhållande. Genom de datasystem som finns i verksamheten kunde uppgiften om vem som utfört inköpet hittas snabbt. Beslut om avstängning från tjänsten kunde fattas omgående efter att ett erkännande kommit till. Det visar att verksamheten tryggat upp för brukarna genom datasystem där uppgift om vilken personal som hjälpt brukarna kan hämtas. Därmed finns fungerande rutiner för verksamhetens hantering om något liknande inträffar igen.

Anhöriga till de brukare som drabbats är informerade.

Sidan uppdaterad den 24 november 2015

Kontakt

Fakta om lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

* anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
* den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
* den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)