Våld och hot

Våld i nära relation

Varje handling som skadar, smärtar eller kränker och som utförs mellan personer i en nära relation (partner, familjemedlemmar, släktingar) är våld i nära relation.

Våld i nära relation

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

Hedersrelaterat våld

I akuta situationer

SOS 112
Socialjour 112 - begär Höglandets socialjour
Polis 114 14

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag-fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, EKB, barn och familj)

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-01