Våld och hot

Våld i nära relation

Varje handling som skadar, smärtar eller kränker och som utförs mellan personer i en nära relation (partner, familjemedlemmar, släktingar) är våld i nära relation.

Våld i nära relation

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

Hedersrelaterat våld

I akuta situationer

SOS 112
Socialjour 112 - begär Höglandets socialjour
Polis 114 14

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception
Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Telefontider
Försörjningsstöd och barn och familj,måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 
Familjerätten: måndag, onsdag och fredag 09:00-09:45, tisdag 13:15-14:00.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-08