Grannsamverkan

Grannsamverkan är en av huvuddelarna i arbetet och riktar sig till säkerheten och delansvar för de olika bostadsområdena i kommunen. Målet är att få igång grannsamverkan i alla tätorter i kommunen.

Ett nära samarbete med polisen i det brottsförebyggande arbetet gör att vi kan hålla grannsamverkan aktiv. Med de boendes hjälp blir bostadsområdena säkrare.

Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet ligger under utvecklingsavdelningen.

Material

Vid behov av ytterligare material, kontakta Linda Adolfzén.

Material finns att hämta på huvudbiblioteket i Vimmerby och biblioteksfilialerna i Södra Vi och Storebro.

Kontakt

Grannsamverkan

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare, tf Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Linda Adolfzén

Biblioteksassistent
Vimmerby bibliotek
Telefon: 0492-76 92 92
E-post: linda.adolfzen@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-16