Socialpsykiatri

Har du en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp i din vardag? Vimmerby kommuns socialpsykiatri har olika former av stöd som du kan ansöka om. Utifrån din ansökan utreder vi om du har rätt till stöd (bistånd).  

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv, både i ditt hem och i din vardag. Stödet är ofta både motiverande och praktiskt kring personlig omvårdnad och att sköta hemmet. Boendestödet är också ett stöd för att motverka isolering.  Boendestödet är gratis.

Om du behöver stöd i din vardag och har en psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om boendestöd.

Målet är att stödja dig och tillsammans med dig arbeta för att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor. Vi villl att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället. Därför arbetar vi med aktiv rehabilitering (återhämtning).

Dagverksamhet

Dagverksamhet är ett komplement till den öppna arbetsmarknaden. Du har möjlighet att träna upp dina färdigheter för att kunna återgå till ett vanligt arbete eller vara där för att delta i ett socialt sammanhand. Det är ditt behov som avgör innehållet.

Har du en psykisk funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar kan dagverksamhet  vara en möjlighet för dig.

Vi har lokaler på Kvarnängsgatan i Vimmerby som vi utgår ifrån. Dagverksamheten har öppet dagtid måndag till fredag.

Vi vill ge dig som deltar en meningsfull tillvaro, möjlighet att umgås med andra och återhämtning.

Har du stöd från olika håll som behöver samordnas?

Då kan samordnad individuell plan (SIP) vara viktigt för dig.

Mer information och ansökan

Vill du ha mer information eller vill du ansöka om att få delta i vår verksamhet? Vänd dig till oss.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag-fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, EKB, barn och familj)

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-13