Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Om du inte är nöjd med din omsorg och hjälp

En person som är missnöjd med socialtjänstens insatser har rätt att framföra sina synpunkter och anmäla klagomål. Det finns också möjlighet att överklaga beslut. Allvarliga brister i socialtjänsten kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Överklaga socialtjänstens beslut

Reglerna om överklagan genom förvaltningsbesvär är samma oavsett om din ansökan prövats enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, två lagar som socialtjänsten ofta fattar beslut med stöd av. Även flera andra lagar inom socialtjänsten har samma regler om överklagan. Beslut om hälso- och sjukvård kan inte överklagas på samma sätt. Prata med din handläggare om du vill veta mer om vad som gäller i just ditt ärende.

Det finns även möjlighet att överklaga enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning.

Klaga på insatsernas utförande

Du kan lämna synpunkter och klagomål på insatsernas utförande till oss. 

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvårde? Då kan du höra av dig till IVO.

Kontakt

Hanna Alsér

Kvalitetssamordnare
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 39
E-post: hanna.alser@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-08