Kontaktperson för vuxen som lever i en utsatt situation

När vi tillsätter en kontaktperson är en viktig uppgift är att hitta rätt person till rätt hjälpsökande. Vi vill därför lära känna många kommuninvånare med olika intressen och skilda erfarenheter av livet.

Som kontaktperson behöver du inte särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att du har engagemang, vilja och tid. Du behöver ha en stabil social situation, så att du kan fungera som en förebild för den du ska hjälpa.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du får ett uppdrag som kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för olika utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, barn och familj, ensamkommande barn) Familjerätten: tisdagar 13:15-14:00, onsdag-fredag 09:00-09:45

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt halvdagar då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-09